LEKTIRA TVRDICA PDF

LEKTIRA TVRDICA PDF

lektira tvrdica pisac: nosac samuel (analiza) SpSonSsoSredS. · May 28, · Sarajevo, Bosnia and Herzegovina ·. lektira tvrdica pisac: nosac samuel. Lektira Stojan Mutikasa Kratak Sadrzaj — DOWNLOAD (Mirror #1). Read “Tvrdica (Aulularia)” by Plaut with Rakuten Kobo. Tit Makcije Plaut (lat. Titus Maccius Plautus, oko pr. Kr. ― pr. Kr.) je najveći i najcjenjeniji autor.

Author: Dodal Tojataur
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 19 September 2015
Pages: 439
PDF File Size: 19.19 Mb
ePub File Size: 3.26 Mb
ISBN: 655-4-91860-354-8
Downloads: 92077
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygomi

No ovo kao uzgred. Kad je bilo rat, kad je bilo kugu, da mori malo toliki ljudi? Nije dosta kad ti zovim: Ne vodim briga za tebe! Di je toliku lebu? Ko je lebu dirao?

Pan i metron ariston, tis anankis? Vi ste meni dukate Da ti kerveros nosi gitaru, da ti nosi modu i moju pametu! Ja sam dosta trpila. More, pamet, more, ja! Kir Dima je moju prijatelj. O, dulos sas, kir-Dimo!

E, e, e, kala! Ama grafa i od kir-Dima, mu poznaim slovo. Uzme ga za ruku, pa ga izvede napolje i zabravi sohu. Sad da izbroim novci Kad vidi novci, zovi pustaliju, i mi ubii.

Juco, bre, Juco bre! Nikoga, prokleto kost, samo tebe! Uhvati je za ruku, pak je istera napolje i zabravi kako jedna tako druga vrata. Kako mi rasti srcu kad vidim moi lepi dukati, kad gledim moi krasni taliri i kad pazim veliki pakli sos banku! Pak onda da legnim, da spavam slatko! Uzme lketira, pa broji. Mia hiljada; ekaton, dio, trija, tesera, pendi, eksi, epta, okta, inja, deka; dijes hiljades; tris hiljades! Teseres hiljades to – i deset hiljada u banku.

  HP UC434S PDF

Zbogom, vi drugi moi srci! E, e, ja sum dobro trgovac. Odbravi i druga vrata. Ovakva vremena, otkad je svetu, nije bilo. Prokleto Evo, mora da ti djavol nosi!

E, naravno da je ona za vas. O, ja molim neka lekyira gospoja kod nas. Da ti djavol nosi! E, gospodin notarius, sad je pogano svet; samo novci! Eto ja uzeo sum bez krajcaru, golo, siroto. Moramo da propadnimo sviju. On je uredio deset hiljada losa, po forintu srebra: Nema, gospodar notarius, nema.

Znaite da nisum vidio krajcara prebijena od mesec dana. Prokleta Eva mu mignila! Gospodar notarius, dajte lektirx cedulja. Vidim da moram da propadnim. Gospodar notarius, evo da daim celo forinta. To je majstorsko plan! Doksa si o teos! Deset hiljada forinta strebro Mene pet, Katica pet.

Da uzmim bolje na Juca! Ama deset hiljada forinti u strebro! Deset hiljada forinti strebro! Ma tin lektlra mu! E, Katicu je dete. Da uzmim za Jucu. Na ovu kugu od vreme? Ona ji mlado ludo. Mi smo ljudi trgovci. Ne treba tra, tra, tra na svadba. Da budi, ne da budi.

E, de de, opet jedno spekulacija! Zao mi je taki’ krasni’ konja.

Ja sam dosad plakala, a svemu je tome papa kriv. Sirota, sad ne mogu ni ‘aljinu dobiti, da se jedanput i ja ponovim! Zar sam se ja udala da mu gledim ove zidove i da me s burazi ‘rani? Vidite, otkad nisam i ja ‘aljinu promenula, pak ne protestiram. Pak kad mu je taka narav, da ‘odim kao prosjakinja? Koja na to ne gledi: Slatka mamice, ovo je prekrasno’ Koliko sam se puta divila majorovici kako lepo ‘odi. To je sad nobl. Zato gledaj da su ti uvek takvi obrazi, a ne paorski: Blago meni, sad sam i ja vospitana!

  ACHAJA TOM 2 PDF

Znate kako nisam ono papi kazala! Ako ti nije mlogo najedanput, ne branim. De da vidimo najpre hod i usta. A, upravo, tako i jeste.

LEKTIRA TVRDICA/ JOVAN STERIJA POPOVIC

On sam ne zna koliko ima novaca. O, ma’nite ga, molim vas!

A u podrumu ima devet stotina akova. Bogat je bio, to se znalo. Sad da uzmim stap, da idim da prosim pod mojom starostom. Oh, kaimeno Janja, kaka isterna, kaka isterna!

Gospodin notarius, to je dobra spekulacija! Vi mora biti da ste Grk. Ko radi, onaj lud? Ko si kiti, pametno!

Eto moja verna Petra. Ne znam kakav razgovor imaju. Tako, da bi se svaki, pravedno, u nju zaljubiti mogao. Podajte je za njenu priliku. Pi, pi, pi, pi! Kir Janja ima dukate?

TVRDICA MOLIJER KNJIGA PDF

Prokleto ono dukat, da ma gori na pupku, ako imam! Lep mi zanat dao! Ovaj je dobar za tajni razgovor. Da mu jedan-dva tvfdica. Sad da mu derem crkotine! Nek mu dere njegov otac. Ovaj sve o konjma brigu vodi. Vi me s otim obespokojavate.