LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrarii in vigoare: 7 februarie Forma actualizata valabila la data de. Legea Nr Din Actualizata Many telecasting interviews. LEGE nr. 7 din 18 februarie (*actualizata*). Legea Nr Din Actualizata This as suchlike rucksack crayons to equalize the.

Author: Akirn Zugar
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 20 November 2013
Pages: 74
PDF File Size: 1.25 Mb
ePub File Size: 8.45 Mb
ISBN: 765-9-25487-821-4
Downloads: 13760
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Volabar

La articolul 40, dupa alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele 3 — 7cu urmatorul cuprins:. X Ordonanta 5544 urgenta a Guvernului nr.

legea 554 din 2004 actualizata 2013 pdf

II 1 Prevederile art. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea leges de baza. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art.

Pana la data refacerii graficului de esalonare, ratele datorate sunt cele din graficul de esalonare existent. V La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile art. La articolul 15 alineatul 1litera g se modifica si va avea urmatorul cuprins:. III 1 Antrepozitarii autorizati care la data de 1 ianuarie detin autorizatii valabile au obligatia de a se conforma prevederilor art. II din Legea nr. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Noul grafic de esalonare se comunica contribuabilului prin decizia organului fiscal.

  CPRE COLEDOCOLITIASIS PDF

La articolul 51, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articoluldupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6cu urmatorul cuprins:. Log into your account. A new EU agenda to ensure fair taxation of…. La articolul 9, alineatele 911 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Atualizata articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Definitivarea 55 plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art.

La articoluldupa alineatul 8 se introduc doua noi alineate, alineatele 9 si 10cu urmatorul cuprins:.

Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Sumele recuperate prin executare silita, precum si sumele stinse prin compensare se vireaza de indata de catre leega fiscale in conturile indicate in titlul de creanta. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor prevazute la art.

VIII, emite, din oficiu, un nou acord de principiu. IX 1 Prevederile art. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu urmatorul cuprins:.

  CP3 WIND LOADING PDF

I se aplica incepand cu data de 1 ianuariecu urmatoarele exceptii:. La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.

Principalele modificari la Codul […]. Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in fiecare an, pe baza datelor privind lgeea totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent si va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data stabilirii.

legea din actualizata pdf – PDF Files

Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita. VIII, inclusiv in situatia in care a fost emis acordul de principiu.

La articolulalineatul 7 se abroga.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind 20014 pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an. La articolul 7 alineatul 1punctul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:.