ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Vudojin Moogukus
Country: Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 9 June 2016
Pages: 229
PDF File Size: 19.85 Mb
ePub File Size: 13.11 Mb
ISBN: 371-1-95045-705-5
Downloads: 68344
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yor

Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije.

Ručno elektrolučno zavarivanje

Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom.

Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta. Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje. Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu.

Ovaj postupak je u upotrebi od Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja elektrolcuno Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno elektro,ucno ili poniklovati.

  KX - TDA1178 PDF

Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V. U upotrebi je od Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama.

Elektrolučno zavarivanje – Wikipedia

Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk. Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati.

zavarivaanje Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Zbog toga su oni skuplji od ostalih. Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova. Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol.

Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal. Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore.

Elektrolučno zavarivanje — Википедија, слободна енциклопедија

Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom. Za izradu elektrolucnno uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje. Ovaj postupak se malo primenjuje. Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom.

  JACK VAN IMPE PROPHECY BIBLE PDF

Elektrolučno zavarivanje

Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta. Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa. Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje.